Biblioteka Etyki Prawniczej

Biblioteka Etyki Prawniczej jest nowatorskim i unikatowym projektem wydawniczym. Do tej pory nie prowadzono bowiem badań na tematy, które porusza seria, a jeśli ukazywały się opracowania dotykające tych zagadnień, były raczej podręcznikami niż monografiami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Prowadzona przez Instytut Etyki Prawniczej we współpracy z różnymi wydawcami seria  jest miejscem krytycznej debaty oraz rozwoju nowych idei związanych z etyką prawniczą. Pozwala również organizować sieć naukowców z całego kraju wokół zagadnień związanych z tą dziedziną.

W aktualnościach znaleźć można szereg pozycji, które ukazały się w ramach Biblioteki Etyki Prawniczej, a także książki, które zostały opublikowane w związku z działanością Instytutu poza serią.