Zespół badawczy

Kierownik projektu: dr Paweł Skuczyński

Wykonawcy: dr. hab. Przemysław Kaczmarek, dr Krzysztof Kaleta, dr Paweł Łabieniec, dr Marcin Pieniążek, dr. hab. Sebastian Sykuna