Edukacja etyczna prawnikówRedakcja: Hubert Izdebski, Paweł Skuczyński

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 118
ISBN: 978-83-931507-0-0

Pobierz Edukację etyczną prawników w formacie pdf.

Edukacja etyczna prawników – cele i metody jest zbiorem materiałów z konferencji o tym samym tytule, która odbyła się 8 czerwca 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, której podstawowym celem była wymiana doświadczeń dotyczących dydaktyki etyki prawniczej. Jej organizatorami były Instytut Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego oraz fundacja Instytut Etyki Prawniczej.

Zamieszczone w książce referaty poruszają m.in. zagadnienia edukacji etycznej w ogóle i jej stosunku do kształcenia z zakresu etyki zawodowej, jak i szczegółowe kwestie treści zawartych w sylabusach etyki prawniczej w Polsce. Osobno dyskutowane są kwestie celów edukacji etycznej prawników, a w szczególności ich minimalistycznych i maksymalistycznych ujęć oraz relatywizacji do modeli kształcenia prawniczego. Podjęte zostały także problemy metod edukacji etycznej prawników i ich efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia klinicznego oraz tzw. pervasive method.