Etyka prawnicza. Stanowska i perspektywyRedakcja: Hubert Izdebski, Paweł Skuczyński

Rok wydania: 2008
Liczba stron: 160
ISBN: 978-83-7334-897-4

Pobierz Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy w formacie pdf.

Książka stanowi zbiór — rozwiniętych na potrzeby niniejszego opracowania — referatów przedstawianych na seminarium z zakresu etyki prawniczej w roku akademickim 2005/2006 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorom, reprezentującym różne ośrodki i środowiska naukowe, przysługiwało prawo swobodnego wyboru tematyki wystąpienia oraz sposobu prezentacji i argumentacji. Przedstawili opracowania bardzo różne tematycznie i różne pod względem metodologicznym. Dzięki temu książka dowodzi znacznego zróżnicowania pól badawczych w sferze etyki prawniczej, jak również różnorodności podejść i różnorodności wyjaśnień określanych tym mianem zjawisk z pogranicza prawa i moralności.

W książce znalazły się studia dotyczące istoty etyki zawodowej i kodeksów tej etyki, terminologii z tego zakresu, ewolucji amerykańskiej etyki prawniczej jako wyznacznika kierunku zmian mogących się dokonywać także w Polsce, zbiegu różnych prawniczych norm deontologicznych, zasad deontologicznych przyjętych w praktyce firm prawniczych w Polsce, jak również kwestii etycznych w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości, a także mających za przedmiot etyczną dopuszczalność stosunków seksualnych między prawnikiem i klientem.