Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z 6 maja 2010 r.

Pobierz Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r. w formacie pdf.

Pobierz Podsumowanie konsultacji 6 maja 2010 r. – 6 listopada 2010 r. w formacie pdf.

Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r. został opracowany i przyjęty w ramach wspólnego zespołu ds. etyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Warszawie.  Skład  zespołu  stanowili  radca  prawny Justyna Bójko, radca prawny Adrian Dworzyński, adwokat Jakub Jacyna, radca prawny Dariusz Korona, adwokat Bartosz Krużewski, radca prawny Tomasz Osiński, adwokat Krzysztof Stępiński,  adwokat  Maciej  Ślusarek  oraz  eksperci  Tomasz Jaroszyński i Paweł Skuczyński.