Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników

Projekt badawczy realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przez osoby związane z Instytutem w ramach programu Narodowego Centrum Nauki – OPUS nr 2015/17/B/HS5/00463.

Opis projektu

Zespół badawczy