Polityka prawa wobec samorządów zawodowych. W stronę modelu refleksyjnego tworzenia prawa

Projekt badawczy realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przez osoby związane z Instytutem w ramach programu Narodowego Centrum Nauki – OPUS  nr 2015/19/B/HS5/00132.

Opis projektu

Zespół badawczy