Zespół badawczy

Kierownik projektu: dr Paweł Skuczyński

Wykonawca: mgr Karol Muszyński

Stypendyści: Paweł Jędral, Dariusz Standerski