Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej

Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej jest kołem naukowym założonym w 2001 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiotem działalności Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej  jest szerzenie kultury prawnej oraz upowszechnianie etyki prawniczej wśród studentóww prawa, jak i osób w inny sposób związanych z ta gałęzią wiedzy. SSEP działa też na polu inicjowania i wspierania form zwalczania przypadków łamania etyki prawniczej na uczelniach oraz w pracy zawodowej przede wszystkim dzięki edukacji etycznej, prowadzonej przez publikacje Stowarzyszenia oraz działalność propagującą tematykę etyki zawodowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele także poprzez aktywny udział w konferencjach naukowych, organizację wykładów, wyjazdy naukowe, spotkania.

Członkami honorowymi Stowarzyszenia są:  prof. zw. dr hab. Hubert Izdebski, dr Tomasz Kozłowski, prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki oraz prof. zw. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. Opiekunem naukowym Stowarzyszenia jest dr Paweł Skuczyński.

Członkiem  Stowarzyszenia może zostać każdy student zainteresowany tematyką, będącą przedmiotem naszej działalności i biorący aktywny udział w realizacji projektów. Odwiedź nasza stronę na FB klikając tutaj.