Osoby

Rada Instytutu:

Tomasz Barankiewicz – Członek Rady, SVD, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Iwona Bogucka – Członek Rady, doktor nauk prawnych, przez lata związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Hubert Izdebski – Przewodniczący Rady, profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych, pracownik  Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, przez lata związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, radca prawny

Przemysław Kaczmarek – Członek Rady, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tomasz Kozłowski – Sekretarz Rady, doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, przez lata związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Łabieniec – Członek Rady, doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny

Marcin Pieniążek – Członek Rady, doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Tomasz Pietrzykowski – Członek Rady, profesor zwyczajny, dr hab. nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny

Ryszard Sarkowicz – Członek Rady, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego                                                                      .

Tomasz Stawecki – Członek Rady, profesor UW, dr hab. nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Sebastian Sykuna – Członek Rady, profesor UG, dr hab. nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat

Zarząd:

Paweł Skuczyński – Prezes Zarządu, doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Iga  Małobęcka  – Członek Zarządu, doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego