Etyka. Etyka prawa. Etyka prawnicza

Autorzy: Sebastian Sykuna, Natasza Szutta, Jerzy Zajadło

Rok wydania: 2022
Liczba stron: 124
ISBN: 978-83-8235-974-9

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20671-etyka-etyka-prawa-etyka-prawnicza-sebastian-sykuna

Monografia ma na celu przybliżenie Czytelnikowi podstawowych zagadnień z zakresu etyki, etyki prawa oraz etyki prawniczej i to dokładnie w tej sekwencji – zrozumienie istoty etyki prawa i etyki prawniczej wymaga wprzódy wyjaśnienia, czy jest sama etyka i jakie są jej podstawowe pojęcia i teorie.

Naszym zamiarem nie było jednak kompleksowe przedstawienie problematyki wskazanych powyżej dyscyplin. Staraliśmy się bardziej uwypuklić najważniejsze kwestie omawiane współcześnie w dyskusji na ich temat. Dodatkowo chcieliśmy, aby Czytelnik miał możliwość zauważenia wzajemnych relacji między tymi dyscyplinami.

W pierwszej kolejności zaprezentowaliśmy podstawowe informacje z etyki w ogóle jako dyscypliny filozoficznej, z której czerpie zarówno etyka prawa, jak i etyka prawnicza. Następnie w drugiej części rozszerzyliśmy pole naszych zainteresowań poza pole czystej etyki prawa w kierunku roli wartości w prawie w ogóle, ergo – w kierunku aksjologii prawa. Etyka prawa odgrywa wprawdzie tutaj rolę dominującą, ale jednocześnie nie jedyną. Ostatecznie chodzi więc o rolę wartości w prawie w ogóle, w tym także, ale nie tylko, o rolę wartości moralnych/etycznych. Trzymając się jednak pewnej konwencji terminologicznej, tę część książki zatytułowaliśmy wprawdzie „etyka prawa”, ale zasadniczo chodziło nam o prezentację nieco szerszej perspektywy, czyli „aksjologii prawa”. Jako ostatnią zaprezentowaliśmy etykę prawniczą. W tym przypadku postanowiliśmy określić jej istotę poprzez odniesienie do przedmiotu jej zainteresowania oraz wskazać na podstawowe zasady, którymi powinni kierować się przedstawiciele poszczególnych zawodów prawniczych.