Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej

Koordynator tomu: Hubert Izdebski

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 560
ISBN: 978-83-255-8758-1

https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-system-prawa-administracyjnego/id15561,Etyka-urzednicza-i-etyka-sluzby-publicznej.-Tom-13.html

Tom 13 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dogłębny i kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególności administracji publicznej, a także zagadnieniom z zakresu określanego na ogół jako etyka (etyka służby publicznej, etyka w administracji publicznej, etyka urzędnicza itp.).

Publikacja została podzielona na trzy części.

W części I. Ogólne problemy etyki urzędniczej i etyki w służbie publicznej Autorzy omówili problem wyodrębnienia etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Przedstawiono w niej następujące zagadnienia: kryteria podmiotowe (w ramach władzy wykonawczej, w ramach administracji publicznej, w ramach służby cywilnej i grupy pracowników samorządowych, w ramach innych władz, w ramach zawodów zaufania publicznego) i przedmiotowe; etyka urzędnicza a etyka zawodowa, w tym prawnicza; etyka urzędnicza a etyka służby publicznej; etyka urzędnicza a etyka służb społecznych; etyka urzędnicza a etyka administracji publicznej.

W części II. Etyka urzędnicza omówiono takie zagadnienia jak:

 • refleksje etyczną (m.in. etyczne treści prawa do administracji, kształtowanie kadr administracji publicznej, interdyscyplinarność badań nad etyką urzędniczą);
 • modele etyki urzędniczej;
 • infrastrukturę etyczną administracji publicznej (m.in. Komitet Lorda Nolana, Komitet Zarządzania Publicznego OECD);
 • polityczne wsparcie i ograniczenie etyki urzędniczej;
 • normatywne elementy infrastruktury etycznej administracji publicznej (m.in. system odpowiedzialności urzędnika, odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika, kodeksy etyczne);
 • pozanormatywne elementy infrastruktury etycznej administracji publicznej (m.in. mechanizmy socjalizacji zawodowej, warunki pełnienia służby publicznej, kontrola społeczna i społeczeństwo obywatelskie);
 • podstawowe zasady etyki urzędniczej, takie jak: godność zawodowa, profesjonalizm i służba publiczna, lojalność, neutralność polityczna, bezstronność, rzetelność;
 • obowiązki etyczne urzędnika (m.in. dbałość o środki publiczne, przestrzeganie prawa, udzielanie informacji, dochowanie tajemnicy, forma kontaktów z innymi podmiotami, godne zachowanie, doskonalenie zawodowe, unikanie konfliktów interesów);
 • patologie administracji publicznej (korupcja, klientelizm, nepotyzm).

W części III. Etyka nieurzędniczej służby publicznej Autorzy omówili etykę:

 • władzy ustawodawczej (m.in. etyka poselska oraz parlamentarna, etyka legislatora);
 • organów ścigania (etyka służb mundurowych i umundurowanych, etyka prokuratorska);
 • samorządu terytorialnego i zawodowego;
 • władzy sądowniczej (etyka sędziowska, etyka komorników sądowych, etyka kuratorów sądowych, etyka referendarzy, asystentów oraz pracowników administracji sądowej);
 • osób świadczących profesjonalną pomoc prawną (etyka adwokatów i radców prawnych, etyka notarialna, etyka doradców podatkowych, etyka rzeczników patentowych).

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, a w sprawach dyscyplinarnych sędziów właściwych w ich zakresie, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, urzędników administracji publicznej i innych osób w służbie publicznej, w tym członków organów samorządu terytorialnego i samorządu zawodowego. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.