Etyka w administracji publicznej

Autorzy: Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski

Rok wydania: 2008
Liczba stron: 272
ISBN: 978-83-7620-121-4

https://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/prawo-administracyjne-ogolne/p,etyka-w-administracji-publicznej,330120.html

Etyka w administracji publicznej to podręcznik, w którym Autorzy dokonali analizy aspektów etycznych pracy urzęd­nika administracji publicznej oraz najważniejszych standar­dów i wartości wiązanych z pełnioną przez niego funkcją społeczną. Omawiane zagadnienia wskazują przenikanie się wymogów stawianych urzędnikom przez prawo i zasady etyki zawodowej. Praca jest napisana jasnym i zrozumiałym językiem, stanowi cenną pomoc zarówno dla studentów, jak i urzędników oraz innych osób związanych ze służbą pu­bliczną, zainteresowanych etycznym wymiarem funkcjonowania administracji współczesnego państwa.