Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć

Redakcja: Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna

Rok wydania: 2013
Liczba stron: 470
ISBN: 978-83-255-4569-7

https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-leksykony-prawnicze/id9589,Leksykon-etyki-prawniczej.-100-podstawowych-pojec.html

Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć to książka prezentująca podstawowe pojęcia z zakresu etyki prawniczej. Obecnie etyka prawnicza jest powszechnie wykładana na wydziałach prawa w Polsce. Jest również bardzo ważna podczas wykonywania zawodów prawniczych. Dlatego Leksykon kierujemy przede wszystkim do studentów prawa i praktyków. W związku z tym obejmuje on zarówno podstawowe pojęcia wspólne etyce wszystkich zawodów prawniczych, jak i charakterystyczne dla poszczególnych zawodów: adwokatów, komorników sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych oraz sędziów.

Leksykon będzie przydatny jednak również wszystkim, którzy chcą zapoznać się z podstawami etycznego działania prawników . Mamy na dzieję, że dla osób niemających na co dzień styczności z omawianą problematyką, Leksykon będzie ciekawą podróżą intelektualną. został przygotowany przez pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich z całej Polski, w tym z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Część autorów jest również praktykami prawa.