Status etyki prawniczej

Autor: Paweł Skuczyński

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 322
ISBN: 978-83-7620-387-4

Pobierz Status etyki prawniczej w formacie pdf.

Status etyki prawniczej przedstawia podstawowe zagadnienia etyki prawniczej. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest etyka prawnicza, jakie jest jej miejsce na tle etyki zawodowej w ogóle oraz jaką rolę etyka zawodowa może odegrać we współczesnym świecie.

Książka zawiera rozważania dotyczące m.in. historii etyki prawniczej i zawodów prawniczych oraz kształtowania się ich różnorodnych tradycji. Współcześnie tradycje te podlegają przemianom – jurydyzacji, profesjonalizacji i globalizacji. Książka zawiera także przegląd głównych koncepcji etyki prawniczej oraz propozycję wielopłaszczyznowej teorii etyki prawniczej, która przyjmując perspektywę krytyczną, wyjaśnia związki między podstawowymi kategoriami wszelkiej etyki zawodowej: obowiązkami zawodowymi, rolami zawodowymi oraz moralną odpowiedzialnością profesjonalistów. Rozważania dopełniają analiza relacji między etyką prawniczą a głównymi współczesnymi koncepcjami prawa oraz uwagi dotyczące programu badawczego etyki prawniczej i jej interdyscyplinarnej metodologii.

Książka może być przydatna nie tylko prawnikom, ale również osobom zainteresowanym etyką innych zawodów, zarówno praktykom, jak i badaczom tych dziedzin.