Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej

 

Autor: Michał Laskowski

Rok wydania: 2019
Liczba stron: 384
ISBN: 978-83-8160-417-8

https://www.profinfo.pl/sklep/uchybienie-godnosci-urzedu-sedziego-jako-podstawa-odpowiedzialnosci-dyscyplinarnej,105643.html

Publikacja przybliża czytelnikowi znaczenie godności urzędu sędziego z odniesieniem do przepisów obowiązującego prawa, etyki zawodowej i reguł stosowanych w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych. Autor omawia pojęcie godności zawodu, a następnie godności urzędu sędziego, rozumiejąc go jako pewien standard zachowań stosowanych nie tylko w okolicznościach służbowych. Wnikliwie przedstawia zasadę neutralności politycznej sędziów oraz zakaz prowadzenia działalności publicznej. Podkreśla, że treść i forma publicznych wypowiedzi sędziego mają szczególnie istotne znaczenie w obecnej sytuacji politycznej. Autor wiele miejsca poświęca również zagadnieniu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

W opracowaniu szeroko i krytycznie przytoczono zarówno orzecznictwo sądów dyscyplinarnych dla sędziów sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego.

Michał Laskowski – sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej, rzecznik prasowy tego Sądu od 2016 r. W latach 2010-2016 był jednym z członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Instytut Etyki Prawniczej objął patronat nad publikacją.